Allergivaksinering

ALLERGIVAKSINERING

(Hyposensibilisering, immunterapi)

Allergivaksinering forsøker å utvikle toleranse overfor det man er allergisk mot. Toleranse og allergi kan sees som to motsatte tendenser. Ved å tilføre det man er allergisk mot i økende doser skyver man balansen fra en allergireaksjon over mot økende toleranse. De fleste får varig reduksjon av sine allergisymptomer og noen kan bli så godt som helt symptomfrie . Noen få har dessverre ingen nytte av behandlingen.

Allergivaksinering kan være aktuelt når

- symptomene på allergi er svært plagsomme på tross av medisinering.
- man er helt avhengig av symptomdempende medisiner i lengre perioder.
- man har bivirkninger av den symptomdempende medisinen eller vil redusere behovet for medisiner. 
 
Allergivaksinering kan hindre utvikling av allergisk astma ved høysnue.

Vi tilbyr allergivaksinering i hovedsak ved pollenallergier og i noen tilfeller mot pelsdyrallergi og middallergi.

Injeksjonsbehandling:

Dette behandlingsprinsippet har vært benyttet i over 100 år. De senere årtier har man kunnet rense det man injiserer så man i hovedsak får kun de allergener (stoffer som fremkaller allergi) som er nødvendige og kan derved unngå unødvendige stoffer som fremkaller irritasjon ved behandlingen.

Det man er allergisk mot injiseres vanligvis i overarmen. Man begynner med en meget lav dose og øker gradvis dosen ved ukentlige injeksjoner i 7 uker, i takt med at kroppen utvikler toleranse. Etter toppdosen er nådd økes intervallet mellom injeksjonene til hver 8. uke. Behandlingen går over 3 år. Oppdoseringsfasen for pollenallergener må skje utenom pollensesongen. Det er derfor hensiktsmessig å starte med dette om høsten. Helårsallergener kan man starte med når som helst.

Behandling mot gresspollenallergi:

Allergivaksinasjon mot gresspollenallergi finnes som tablettbehandling. Dette er en tablett som inneholder gresspollenekstrakt og som legges under tungen til den smelter. Den første tabletten tas på legekontoret. Deretter tas tabletten daglig i 3 år.

Åpningstider:
kl 08.00 – 15.30 mandag til torsdag.

Telefon: 64 97 60 40

Telefon betjenes så langt mulig innenfor samme tidsrom.

re0tsepsfejjon@fol4mrzgloptbarnelege.ybjno+g8xc
© 2019 Barnelege Bø AS   •   re0tsepsfejjon@fol4mrzgloptbarnelege.ybjno+g8xc   •   Site by LiliO