Etter besøket

Epikrise (kopi av medisinsk journal) sendes alltid til fastlegen. Når henvisningen kommer fra annen institusjon sendes også epikrise dit. Vi sender vanligvis ikke kopi til pasient/foresatte. 

Hvis det er behov for oppfølging blir det vanligvis avtalt ved avslutning av timen. Ellers avtales at pasient/familie selv må be om ny time ved behov. Vi innkaller bare nyhenviste pasienter.

Oppstår det usikkerhet i forbindelse med praktisk bruk av medisiner og lignende kan sykepleier her på kontoret kontaktes for råd pr tlf, epost eller sms.

Åpningstider:
kl 08.00 – 15.30 mandag til torsdag.

Telefon: 64 97 60 40

Telefon betjenes så langt mulig innenfor samme tidsrom.

resepsjobjn@fmzholqo5lobarnelzrvxege.nocb
© 2019 Barnelege Bø AS   •   resepsjobjn@fmzholqo5lobarnelzrvxege.nocb   •   Site by LiliO