For helsepersonell

Follo Barnelege er nærmeste spesialist i barnesykdommer for størstedelen av Follo og deler av Østfold. Våre pasienter kommer i hovedsak fra Follokommunene Ski, Ås, Oppegård, Vestby, Frogn, Enebakk; og fra Østfoldkommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Våler og Trøgstad.

Henvisende lege, helsestasjon eller annet helsepersonell kan nå oss for hastehenvisning og konferering. Direktenummer gis på forespørsel.  

Det er ønskelig med direkte meldingsutveksling over helsenett av henvisninger og epikriser.

 

 

   

Åpningstider:
kl 08.00 – 15.30 mandag til torsdag.

Telefon: 64 97 60 40

Telefon betjenes så langt mulig innenfor samme tidsrom.

res/m194epsjoukaqen@follobarnelegephxqu.no
© 2019 Barnelege Bø AS   •   res/m194epsjoukaqen@follobarnelegephxqu.no   •   Site by LiliO