ALLERGIVAKSINERING

Allergivaksinering forsøker å utvikle toleranse overfor det man er allergisk mot. Toleranse og allergi kan sees som to motsatte tendenser. Ved å tilføre
det man er allergisk mot i økende doser skyver man balansen fra en allergireaksjon over mot økende toleranse. De fleste får varig reduksjon av sine allergisymptomer, og noen kan bli så godt som helt symptomfrie. Noen få har dessverre ingen nytte av behandlingen.

Allergivaksinering er særlig aktuelt når symptomene på allergi er svært plagsomme på tross av medisinering.

Allergivaksinering kan hindre utvikling av allergisk astma ved høysnue.

Vi tilbyr allergivaksinering i hovedsak ved pollenallergier og i noen tilfeller mot pelsdyrallergi og middallergi.

Injeksjonsbehandling:

Dette behandlingsprinsippet har vært benyttet i over 100 år. De senere årtier har man kunnet rense det man injiserer så man i hovedsak får kun de allergener (stoffer som fremkaller allergi) som er nødvendige. Dermed kan man unngå unødvendige stoffer som fremkaller irritasjon ved behandlingen.

Det man er allergisk mot, injiseres vanligvis i overarmen. Man begynner med en meget lav dose og øker gradvis dosen ved ukentlige injeksjoner i 7 uker, i takt med at kroppen utvikler toleranse. Etter toppdosen er nådd, økes intervallet mellom injeksjonene til hver 8. uke. Behandlingen går over 3 år. Oppdoseringsfasen for pollenallergener må skje utenom pollensesongen. Det er derfor hensiktsmessig å starte med dette om høsten. Helårsallergener kan man starte med når som helst

Behandling mot gresspollenallergi:

Allergivaksinasjon mot gresspollenallergi finnes som tablettbehandling. Dette er en tablett som inneholder gresspollenekstrakt og som legges under tungen til den smelter. Den første tabletten tas på legekontoret. Deretter tas tabletten daglig i 3 år.

adresse

Idrettsveien 3
1400 Ski, Norway

E-post
telefon

64 97 60 40