Etter legebesøket

EPIKRISE

Epikrise (kopi av medisinsk journal) sendes alltid til fastlegen. Når henvisningen kommer fra annen institusjon sendes også epikrise dit. Vi sender vanligvis ikke kopi til pasient/foresatte.

NY TIME 

Hvis det er behov for oppfølgingblir det vanligvis avtalt ved avslutning av timen. Ellers avtales at pasient/familie selv må be om ny time ved behov. Vi innkaller bare nyhenviste pasienter.

SPØRSMÅL 

Oppstår det usikkerhet i forbindelse med praktisk bruk av medisiner og lignende kan vi kontaktes på telefon.

adresse

Idrettsveien 3
1400 Ski, Norway

E-post
telefon

64 97 60 40