Etter legebesøket

Epikrise

Epikrise (kopi av medisinsk journal) sendes alltid til fastlegen. Når henvisningen kommer fra annen institusjon sendes også epikrise dit. Vi sender vanligvis ikke kopi til pasient/foresatte.

Hvis det er behov for oppfølging

Hvis det er behov for oppfølging,blir det vanligvis avtalt ved avslutning av timen. Ellers avtales at pasient/familie selv må be om ny time ved behov. Vi innkaller bare nyhenviste pasienter.

Oppstår det usikkerhet

Oppstår det usikkerhet i forbindelse med praktisk bruk av medisiner og lignende, kan sykepleier her på kontoret kontaktes for råd pr tlf, epost eller sms.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål om legebesøket!

 
adresse

Idrettsveien 3
1400 Ski, Norway

E-post
telefon

64 97 60 40