Informasjon for helsepersonell

Follo Barnelege er nærmeste spesialist i barnesykdommer for størstedelen av Follo og deler av Østfold. Våre pasienter kommer i hovedsak fra Follokommunene Ski, Ås, Oppegård, Vestby, Frogn, Enebakk; og fra Østfoldkommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Våler og Trøgstad.

Henvisende lege, helsestasjon eller annet helsepersonell kan nå oss for hastehenvisning og konferering. Direktenummer gis på forespørsel.

Det er ønskelig med direkte meldingsutveksling over helsenett av henvisninger og epikriser.

Barnelege Knut Olav Bø har hovedkompetanse på problemstillinger innen allergi, astma, eksem og andre luftveissykdommer.

adresse

Idrettsveien 3
1400 Ski, Norway

E-post
telefon

64 97 60 40