Informasjon for helsepersonell

Follo Barnelege er nærmeste spesialist i barnesykdommer for størstedelen av Follo og deler av Østfold. Våre pasienter kommer i hovedsak fra Follokommunene Ski, Ås, Oppegård, Vestby, Frogn, Enebakk; og fra Østfoldkommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Våler og Trøgstad.

Henvisende lege, helsestasjon eller annet helsepersonell kan nå oss for hastehenvisning og konferering. Direktenummer gis på forespørsel.

Det er ønskelig med direkte meldingsutveksling over helsenett av henvisninger og epikriser.

Injeksjonsbehandling:

Dette behandlingsprinsippet har vært benyttet i over 100 år. De senere årtier har man kunnet rense det man injiserer så man i hovedsak får kun de allergener (stoffer som fremkaller allergi) som er nødvendige. Dermed kan man unngå unødvendige stoffer som fremkaller irritasjon ved behandlingen.

Det man er allergisk mot, injiseres vanligvis i overarmen. Man begynner med en meget lav dose og øker gradvis dosen ved ukentlige injeksjoner i 7 uker, i takt med at kroppen utvikler toleranse. Etter toppdosen er nådd, økes intervallet mellom injeksjonene til hver 8. uke. Behandlingen går over 3 år. Oppdoseringsfasen for pollenallergener må skje utenom pollensesongen. Det er derfor hensiktsmessig å starte med dette om høsten. Helårsallergener kan man starte med når som helst

Behandling mot gresspollenallergi:

Allergivaksinasjon mot gresspollenallergi finnes som tablettbehandling. Dette er en tablett som inneholder gresspollenekstrakt og som legges under tungen til den smelter. Den første tabletten tas på legekontoret. Deretter tas tabletten daglig i 3 år.

Ønskes mer informasjon om våre spesialisttjenester? Ta kontakt her
 
adresse

Idrettsveien 3
1400 Ski, Norway

E-post
telefon

64 97 60 40